Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Betaalmethodes
Gratis levering in de Benelux

4 nummers per jaar

Abonnement 2018
Geert Decock, Johan Put, Min Berghmans
En stock
165,00 €
165,00 €

Beschrijving

TJK-Project: Vernieuwd papieren tijdschrift én digitaal complement, met bijzondere voordelen*

Vanaf jaargang 2012 is TJK een breed project waarin het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, het e-zine Jeugd en Kinderrechten en de website www.jeugdenkinderrechten.be geïntegreerd zijn, en gedragen worden door de samenwerking tussen Kenniscentrum Kinderrechten, de werkgroep rechtspraak, Steunpunt Jeugdhulp.

Door de verschijningdata van TJK  (4/jaar)) en TJK e-zine  (6/jaar) op elkaar af te stellen kunnen we u nog beter en sneller informeren door middel van dit geïntegreerd abonnement.

TJK focust als enig tijdschrift in België op multidisciplinaire wijze op juridische, maatschappelijke en pedagogische themata in verband met kinderen en jongeren. Voor en door praktijkwerkers (advocatuur, magistratuur, jeugdwerk, de kinderrechtenactoren, jeugdhulp…), beleidsmakers en onderzoekers.

***** Papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4 nrs):

Dit papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten ondergaat ter gelegenheid van de integratie een vernieuwing (cover, formaat en lay-out). Ondersteund door een vernieuwde wetenschappelijke redactie, is TJK het forum waarop de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over kinderrechten op een duidende en kritische wijze wordt gevoerd.

TJK verschijnt 4 maal per jaar, met volgende rubrieken:

– een editoriaal,
wetenschappelijke artikelen: theoretische of empirische bijdragen met kritische duiding bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd- en kinderrechten, doorheen tal van disciplines, sectoren en levensdomeinen die aansluiten bij het brede jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen en daarbuiten,
forumteksten,
becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum: zowel de principiële arresten van het EHRM als innoverende vonnissen van burgerlijke, jeugd- of strafrechtbanken,
– grondige boekbesprekingen.

TJK is dan ook een must voor iedereen die betrokken is bij de eerbiediging en de uitwerking van de rechten van het kind, het uitstippelen van het beleid of de toepassing van de wetgeving op het terrein.

***** digitaal complement:
 1) e-zine Jeugd en Kinderrechten   2) website www.jeugdenkinderrechten.be

Deze digitale onderdelen van het TJK-project bouwen verder op het vroegere e-zine en website jeugdrecht.be (van het Steunpunt Jeugdhulp en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)


1) Het e-zine Jeugd en Kinderrechten: de verbinding tussen recht en praktijk:

Dit e-zine wordt samengesteld vanuit de expertise van de VZW Steunpunt Jeugdhulp. Juridische informatie wordt toegelicht voor niet-juristen en voor praktijkjuristen (jeugdrechters, advocaten, juristen werkzaam in het welzijnswerk,...)

Het e-zine wordt exclusief naar de TJK-abonnees verstuurd en verschijnt 6 maal per jaar om snel en flexibel te kunnen inspelen op actuele knelpunten, met volgende vertrouwde en nieuwe rubrieken:

Praktijk: vraag & antwoord: aan de hand van een casus waar praktijkwerkers in hun dagelijkse werk mee kunnen worden geconfronteerd, en die verband houdt met de rechtspositie van jongeren wordt de geldende regelgeving uiteengezet in een zeer toegankelijke taal en wordt een antwoord geformuleerd;

Actueel: regelgeving en rechtspraak (kort geduid voor juristen en niet-juristen);

Lectuur: boeken, onderzoek en rechtsleer (uit andere tijdschriften).

Als abonnee op TJK heeft u exclusief toegang tot de nieuwe databank op www.jeugdenkinderrechten.be waarop naast deze e-zines  met recente informatie nog meer toelichting is verzameld over jeugd en kinderrechten.

2)  De website www.jeugdenkinderrechten.be vormt zo een actuele bron van praktische en betrouwbare informatie over rechten van kinderen en jongeren in een toegankelijke taal (alle artikelen die verschijnen in het e-zine (vanaf januari 2012) en ook in het e-zine Jeugdrecht.be (tot december 2011).

U ziet: met deze nieuwe formule (4 8) zal u nog beter en sneller geïnformeerd worden over wat leeft in het werkveld.  

>>>>>>>>Teken in op dit nieuwe complementaire TJK-product, en u ontvangt
- 4 papieren nummers Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten per jaar
- 6 digitale e-zines: actuele juridische informatie vertaald naar de praktijk
- een exclusieve toegangscode tot www.jeugdenkinderrechten.be

Voor meer informatie over dit nieuw geïntegreerd TJK project of voor een abonnement, contacteer herman.verleyen@larciegroup.com 

Mnemo

TJK.18

Taal

NL

ISBN

9782807904149

Verschijningsdatum

december 2017

Lijst van alle medewerkers

Redactiedirecteurs

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Jeugdhulp vzw
 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Johan Put : Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie)

Redactiecomité

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Jeugdhulp vzw
 • Jan Bosmans : Sectorcoördinator voor gezinsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand en kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond
 • Valérie Carrette : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Rozemie Defrancq : Wetenschappelijk medewerkern Centrum voor Mensenrechten UGent
 • Nele Desmet
 • Ellen Desmet : Medewerker vakgebied migratierecht, Universiteit Gent
 • Lucia Dreser : Gerechtelijk stagiair bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
 • Els Dumortier : Wetenschappelijk Medewerker aan de VUB, Faculteit Rechten, Vakgroep Criminologie
 • Jan Fiers : Advocaat bij de balie te Gent, lector Hogeschool Gent
 • Jef Geboers : Kinderrechtencoalitie
 • Lieve Krobea : Juriste Kind & Gezin
 • Sara Lembrechts
 • Ton Liefaard : U.Utrecht
 • Helena Martens : Ondervoorzitter en Jeugdrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
 • Christine Melkebeek : Voorzitter Defence for Children International België vzw
 • Herman Pas : Ere-Kamervoorzitter bij het Arbeidshof te Antwerpen
 • An Piessens : Lector Pedagogie van het Jonge Kind, KdG Hogeschool
 • Stefaan Pleysier : KU Leuven
 • Johan Put : Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie)
 • Didier Reynaert : Assistent Hogeschool Gent
 • Marjan Rom : Beleidsmedewerkster Kinderrechtencommissariaat
 • Rudi Roose : Assistent UGent
 • Jessy Siongers : VUB
 • Johan Sweeck
 • Johan Van der Auweraert : Intersectorale Toegangspoort -Kinderrechten, Agentschap Jongerenwelzijn
 • Eric Van der Mussele : Voorzitter Unie JA; Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Joost Van Haelst : Coördinator Aanspreekpunt Kinderrechten Vlaamse Gemeenschap
 • Annemie Van Looveren : Steunpunt Jeugdhulp
 • Sofie Van Rumst : Advocaat bij de balie te Gent
 • Wouter Vandenhole : Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten, een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en UNICEF België
 • Roeland Vasseur : Substituut-procureur des Konings rechtbank eerste aanleg Brugge
 • Christel Verhas : Gezinsbond
 • Eugeen Verhellen : stichter Tijdschrift voor Jeugdrecht en kinderrechten - voorloper TJK
 • Gerd Verschelden : Hoofddocent Universiteit Gent
 • Kathy Vlieghe : Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten vzw
 • Frederic Vroman : Toegevoegd substituut-procureur des Konings te Gent

Redactie e-zine

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Jeugdhulp vzw
 • Jan Bosmans : Sectorcoördinator voor gezinsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand en kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond
 • Nele Desmet
 • Jef Geboers : Kinderrechtencoalitie
 • Lieve Krobea : Juriste Kind & Gezin
 • Christine Melkebeek : Voorzitter Defence for Children International België vzw
 • Marjan Rom : Beleidsmedewerkster Kinderrechtencommissariaat
 • Johan Sweeck
 • Johan Van der Auweraert : Intersectorale Toegangspoort -Kinderrechten, Agentschap Jongerenwelzijn
 • Joost Van Haelst : Coördinator Aanspreekpunt Kinderrechten Vlaamse Gemeenschap
 • Annemie Van Looveren : Steunpunt Jeugdhulp
 • Christel Verhas : Gezinsbond

Redactie rechtspraak

 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Rozemie Defrancq : Wetenschappelijk medewerkern Centrum voor Mensenrechten UGent
 • Lucia Dreser : Gerechtelijk stagiair bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
 • Jan Fiers : Advocaat bij de balie te Gent, lector Hogeschool Gent
 • Helena Martens : Ondervoorzitter en Jeugdrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
 • Christine Melkebeek : Voorzitter Defence for Children International België vzw
 • Eric Van der Mussele : Voorzitter Unie JA; Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Sofie Van Rumst : Advocaat bij de balie te Gent
 • Roeland Vasseur : Substituut-procureur des Konings rechtbank eerste aanleg Brugge
 • Frederic Vroman : Toegevoegd substituut-procureur des Konings te Gent

Redactiesecretarissen

 • Christine Melkebeek : Voorzitter Defence for Children International België vzw
 • Kathy Vlieghe : Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten vzw

Wetenschappelijke redactie

 • Valérie Carrette : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Ellen Desmet : Medewerker vakgebied migratierecht, Universiteit Gent
 • Sara Lembrechts
 • Ton Liefaard : U.Utrecht
 • An Piessens : Lector Pedagogie van het Jonge Kind, KdG Hogeschool
 • Stefaan Pleysier : KU Leuven
 • Johan Put : Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie)
 • Didier Reynaert : Assistent Hogeschool Gent
 • Jessy Siongers : VUB
 • Wouter Vandenhole : Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten, een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en UNICEF België
 • Gerd Verschelden : Hoofddocent Universiteit Gent
 • Kathy Vlieghe : Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten vzw