Studienamiddag: Blockchain en smart contracts: impact op de notaris als vertrouwde tussenpersoon?

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-clock
-30% op de boeken tot en met 23/12/2018*

Bericht aan het Notariaat

Dinsdag 18 december 2018 – Antwerpen
Benjamin Verheye, Paul Danneels, Kristof Verslype
€ 245,00

Beschrijving

VOORSTELLING

Blockchain is een revolutionaire technologie die de rol van vertrouwde tussenpartijen zal doen verdwijnen of op zijn minst tot een herdefiniëring van hun werking zal leiden. Ongetwijfeld zal deze technologie een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen die hierover expertise opbouwen. 
Er zijn echter nog heel wat fundamentele, juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.
Dit seminarie zal u een degelijke basis geven om inzicht te verwerven in hoe de technologie werkt, wat de belangrijkste juridische implicaties zijn en hoe groot de te verwachten impact op de juridische sector zal zijn.

Blockchain is een revolutionaire technologie die de rol van vertrouwde tussenpartijen zal doen verdwijnen of op zijn minst tot een herdefiniëring van hun werking zal leiden. Ongetwijfeld zal deze technologie een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en rechters die hierover expertise opbouwen. Daarnaast kan de taak van tussenpersonen zoals notarissen of stadsdiensten zoals de burgerlijke stand in de toekomst in sterke mate wijzigen.

Er zijn echter nog heel wat fundamentele, juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak evenwel moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.

Dit seminarie zal u een degelijke basis geven om inzicht te verwerven in hoe de technologie werkt, wat de belangrijkste juridische implicaties zijn en hoe groot de te verwachten impact op de juridische sector zal zijn. Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar het notariaat.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Wat zijn de mogelijke toepassingen, risico's en technologische uitdagingen van blockchain? 
  • Welke gevolgen heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor blockchain? 
  • Wat zijn de juridische waarde en de rechtsgevolgen van een smart contract? 
  • Welke rechtstakken zijn van toepassing op blockchain en smart contracts?​ 
  • Wat is de mogelijke impact van blockchain en smart contracts op de notaris?
  • ...

SPREKERS

Benjamin Verheye, jurist, doctoraatsstudent Instituut voor Goederenrecht KU Leuven, onderzoeker en spreker in de domeinen van goederenrecht, onroerende publiciteit, vastgoedrecht en Recht en Literatuur.

Kristof Verslype, computerwetenschapper, onderzoeker, adviseur, spreker in de domeinen van cryptografie, blockchain & privacy bij Smals en auteur van het cahier Blockchain en smart contracts: Impact op de notaris als vertrouwde tussenpersoon?

Paul Danneels, chief Transformation Officer, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

PROGRAMMA

13u30 Onthaal
14u00 Kristof Verslype – Technische aspecten en toepassingen van blockchain en smart contracts
14u45 Benjamin Verheye – Juridische implicaties en impact op het notariaat
15u30: Koffiepauze
16u00: Slotbeschouwing Paul Danneels
16u30: Vragen en discussie
17u00: Einde

DOELGROEP

Notarissen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
18 december 2018, 13u30 tot 17u00
Crowne Plaza Antwerpen
Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen

OF

11 december 2018, 13u30 tot 17u00 
Huis van de Automobiel
Woluwedal 46, 1200 Brussel

Deelnameprijs
€ 202,48 excl. btw
 (€ 245 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie, koffiepauze en gelijknamig cahier Bericht aan het Notariaat t.w.v. € 55,00 inbegrepen.
Studenten en stagiairs genieten 20% korting en betalen € 161,98 (excl. btw).

(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00)

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Permanente vorming
cnknot (2,5u)

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00

Inlichtingen
Larcier Opleiding
opleiding@larciergroup.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

BLOCKCHAINSEM

Taal

NL

ISBN

9781101003336

Verschijningsdatum

Dinsdag 18 december 2018 – Antwerpen

Lijst van alle medewerkers

Sprekers

  • Paul Danneels : chief Transformation Officer, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
  • Benjamin Verheye : Doctoraatsstudent Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
  • Kristof Verslype : Doctor in de ingenieurswetenschappen, onderzoeker, adviseur en spreker bij Smals, ICT-dienstverlener voor overheidsinstellingen