Studienamiddag: Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Donderdag 06 december 2018 – Gent
Jurgen Goossens, Pierre Thiriar, Kristof Verslype
€ 245,00

Beschrijving

VOORSTELLING

Blockchain is een revolutionaire technologie die de rol van vertrouwde tussenpartijen zal doen verdwijnen of op zijn minst tot een herdefiniëring van hun werking zal leiden. Ongetwijfeld zal deze technologie een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen die hierover expertise opbouwen. 
Er zijn echter nog heel wat fundamentele, juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.
Dit seminarie zal u een degelijke basis geven om inzicht te verwerven in hoe de technologie werkt, wat de belangrijkste juridische implicaties zijn en hoe groot de te verwachten impact op de juridische sector zal zijn.

Blockchain is een revolutionaire technologie die de rol van vertrouwde tussenpartijen zal doen verdwijnen of op zijn minst tot een herdefiniëring van hun werking zal leiden. Ongetwijfeld zal deze technologie een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders en bedrijfsjuristen die hierover expertise opbouwen.
 
Er zijn echter nog heel wat fundamentele, juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.

Dit seminarie zal u een degelijke basis geven om inzicht te verwerven in hoe de technologie werkt, wat de belangrijkste juridische implicaties zijn en hoe groot de te verwachten impact op de juridische sector zal zijn.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Wat zijn de mogelijke toepassingen, risico's en technologische uitdagingen van blockchain?
  • Wat zijn de juridische waarde en de rechtsgevolgen van een smart contract?
  • Wat zijn initial coin offerings (ICO's) en kunnen virtuele valuta zoals Bitcoin gereguleerd worden?
  • Welke rechtstakken zijn van toepassing op blockchain en welke vragen van grensoverschrijdend recht stellen zich?​
  • Welke gevolgen heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming op blockchain?
  • ...

SPREKERS

Jurgen Goossens, postdoctoraal onderzoeker FWO aan de Universiteit Gent en universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en coauteur van het cahier CABG Blockchain en smart contracts: Het einde van de vertrouwde tussenpersoon?

Pierre Thiriar, raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen en praktijkassistent gerechtelijk recht Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen

Kristof Verslype, computerwetenschapper, onderzoeker, adviseur, spreker in de domeinen van cryptografie, blockchain & privacy en tevens auteur van het cahier CABG Blockchain en smart contracts: Het einde van de vertrouwde tussenpersoon?

PROGRAMMA

13u30   Onthaal
14u00   Inleiding Pierre Thiriar
14u15   Thema 1: Technische en juridische aspecten van blockchain
15u15   Koffiepauze
15u30   Thema 2: Toepassingen van blockchain en smart contracts: mogelijkheden, gevaren, grenzen
              Thema 3: Juridische uitdagingen: privacywetgeving, aspecten van grensoverschrijdend recht, … 
16u30   Vragen en discussie
17u00   Slotbeschouwing
17u15   Netwerkmoment
18u00   Einde

DOELGROEP

Advocaten, magistraten, (bedrijfs)juristen en gerechtsdeurwaarders

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
6 december 2018, 13u30 tot 18u00
Communicatieloft Gent
Sint-Denijslaan 489, 9000 Gent

Deelnameprijs
€ 202,48 excl. btw
 (€ 245 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie, koffiepauze en gelijknamig cahier CABG t.w.v. € 55,00 inbegrepen.
Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen € 161,98 (excl. btw).
Leden Instituut van de Bedrijfsjuristen genieten 30% korting: € 141,74 excl. btw (€ 171,51 incl. btw), zie online inschrijfformulier.

(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00)

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Permanente vorming
OVB (4 punten), IAB (3u) en SAM-TES (4 niet-juridische punten)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00

Inlichtingen
Larcier Opleiding
opleiding@larciergroup.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

BLOCKVERSEM

Taal

NL

ISBN

9781101004760

Verschijningsdatum

Donderdag 06 december 2018 – Gent

Lijst van alle medewerkers

Sprekers

  • Jurgen Goossens : Postdoctoraal onderzoeker Universiteit Gent en universitair docent staatsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Pierre Thiriar : Raadsheer in het hof van Beroep te Antwerpen, praktijkassistent gerechtelijk recht onderzoeksgroep Rechtshandhaving
  • Kristof Verslype : Doctor in de ingenieurswetenschappen; onderzoeker, adviseur en spreker bij Smals, ICT-dienstverlener voor overheidsinstellingen