Private veiligheid

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Editie 2018

7de editie 2018
André Lemaître, Luk Burgelman, Marc Cools
In voorraad
€ 45,00
€ 45,00

Beschrijving

Dit themawetboek wil diverse doelstellingen realiseren. In de eerste plaats richt het zich op de studenten rechten, criminologie, sociologie en/of politieke wetenschappen die vooral aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel een opleidingsonderdeel ‘bewakings- en beveiligingsmanagement’ of ‘private politiestudies’ in hun curriculum moeten of kunnen opnemen. Dit themawetboek is onontbeerlijk voor die studenten die hun bachelor- en/of masterproef maken, dan wel stage doen in deze criminologische setting.

Daarnaast zijn er de praktijkstudenten die in het kader van hun effectieve tewerkstelling in de private veiligheidszorg (bij)scholing en opleiding nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is voor hen tevens een instrument van permanente vorming.

Inhoudelijk is dit themawetboek nu opgedeeld in vier grote aandachtsgebieden: de rechten en vrijheden, de relevante strafrechtelijke bepalingen, de private veiligheidszorg en enkele diverse bepalingen. Vooral met betrekking tot de private veiligheidszorg hebben we geopteerd, gezien de complexiteit van de wetgeving dito uitvoeringsbesluiten, te werken met trefwoorden. Het spreekt voor zich dat de private veiligheidszorg slechts kan gedijen en welvaart genereren indien ze blijvend oog heeft voor de fundamentele rechten en vrijheden van ieder individu.

De teksten in deze codex zijn bijgewerkt tot BS 24 november 2017.

Studenten betalen voor dit werk de bijzondere prijs van 45 euro!

Mnemo

KLTHEPRIVE.B18

Taal

NL

ISBN

9782807903319

Verschijningsdatum

december 2017

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Luk Burgelman : Advocaat bij de balies te Gent en Dendermonde en Vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht (Faculteit Rechten) van de Universiteit Gent
  • Marc Cools : Hoogleraar Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel
  • André Lemaître : Hoogleraar ULg