Lexfin Vennootschapsbelasting

Betaalmethodes
Gratis levering in de Benelux

Aanslagjaar 2017 / Inkomsten 2016

37ste editie 2017
Dirk Geerts
Op voorraad
€ 322,24
€ 322,24

Beschrijving

Lexfin Vennootschapsbelasting verklaart voor u de hele vennootschapsbelasting 2017. Het behandelt de meest relevante wetgeving, administratieve commentaren en rechtspraak. Met duidelijke voorbeelden. Ook over recente veranderingen zoals in de investeringsaftrek, de roerende voorheffing en de liquidatiereserve.

Lexfin Vennootschapsbelasting is een uitgebreide selectie uit Lexfin. Lexfin biedt u de informatie die uw beroep vraagt. Lexfin bundelt nieuws, wetgeving, commentaar en bronnen. Online en met opleiding. Het behandelt de inkomstenbelasting, btw, accountancy en vennootschappen. En we doen het anders. Betrouwbaar, eenvoudig, praktisch. Zodat professionals in tax en accountancy altijd de juiste beslissing nemen. Alle info vindt u op www.lexfin.be.

Korte inhoud


DEEL 1 – Inleiding
DEEL 2 – Toepassingsgebied – onderworpen belastingplichtigen
DEEL 3 – Inkomsten en kosten
DEEL 4 – Vaststelling van het fiscale resultaat (‘reserves + vu + dividenden’)
DEEL 5 – Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’)
DEEL 6 – Belastbaar resultaat van vennootschappen met inrichtingen in het buitenland
DEEL 7 – Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting
DEEL 8 – Reorganisaties
DEEL 9 – Fiscale gunstregimes
DEEL 10 – Topics
DEEL 11 – Trefwoordenregister

Mnemo

LEXVENBEL.B17

Taal

NL

ISBN

9789034115997

Aantal pagina's

862

Verschijningsdatum

april 2017

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Dirk Geerts : Inspecteur-diensthoofd bij de FOD Financiën