Energierecht in België en Vlaanderen

Betaalmethodes
Gratis levering in de Benelux

1ste editie 2017
Frederik Vandendriessche
En stock
90,00 €
Accès offert pour les abonnés
 • Strada access Belgique
90,00 €

Beschrijving

Het werk beoogt de lezer inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Daartoe wordt niet alleen aandacht besteed aan de loutere Belgische energieregelgeving, maar wordt ook het internationale en Europeesrechtelijke regelgevende kader besproken. Het werk is juridisch onderbouwd (met verwijzingen naar relevante wetgeving en de belangrijkste rechtsleer), maar blijft tegelijkertijd voldoende toegankelijk  zodat het ook voor niet-juristen een bruikbaar boek  is om het energierecht te verkennen.
Op Belgisch niveau wordt de federale regelgeving besproken, alsook die van het Vlaamse Gewest. Het werk is niet beperkt tot de elektriciteit en gas-markten. Ook de sector van warmtenetten, aardolie, biobranstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek van het rationeel energiegebruik komen aan bod.

In principe verschijnt elke drie jaar een nieuwe editie. Wie het boek koopt, krijgt tussentijds elk jaar per e-mail een update met de randnummers waarin zaken zijn aangepast en/of toegevoegd.

Korte inhoud

Hoofdstuk I Energie & energiebeleid

 • 1 Wat is energie ?
 • 2 Wat zijn de belangrijkste energie-eenheden ?
 • 3 Wat zijn de belangrijkste bronnen van energie
 • 4 Uitgangspunten van het energiebeleid

Hoofdstuk II  De bevoegde regelgevers voor het energierecht

 • 1 Wat is energierecht ?
 • 2 Het internationale niveau
 • 3 De Europese Unie
 • 4 België
 • 5 Nadere bibliografie

Hoofdstuk III Steenkool

 • 1 Algemeen
 • 2 Ontginning van steenkool in België

Hoofdstuk IV  Aardolie & alternatieve brandstoffen

 • 1 Algemeen
 • 2 De prospectie, de exploratie en de productie van aardolie (en meer algemeen, koolwaterstoffen)
 • 3 Bevoorradingszekerheid inzake aardolie
 • 4 De Prijsbeheersing & sociale maatregelen
 • 5 Bio- en alternatieve brandstoffen
 • 6 Toezicht
 • 7 Nadere bibliografie

Hoofdstuk V  Elektriciteit

 • 1 Inleiding
 • 2 Overzicht van de belangrijkste regelgeving
 • 3 De productie van elektriciteit
 • 4 De opslag van elektriciteit
 • 5 De transmissie en distributie van elektriciteit
 • 6 De levering van elektriciteit
 • 7 Prijzen
 • 8 Trading van elektriciteit
 • 9 Markttransparantie
 • 10 Nadere bibliografie

Hoofdstuk VI  Gas

 • 1 Inleiding
 • 2 Overzicht van de belangrijkste regelgeving
 • 3  Import van gas
 • 4  De opslag van gas
 • 5  Het vervoer en distributie van gas
 • 6  De levering van gas
 • 7  Trading van gas
 • 8  Markttransparantie
 • 9  Nadere bibliografie

Hoofdstuk VII Toezicht op de elektriciteits- en gasmarkt

 • 1 Inleiding
 • 2 Europese beginselen inzake de onafhankelijke regulatoren
 • 3 ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators)
 • 4 De Federale toezichthouders
 • 5 De Vlaamse toezichthouders
 • 6 Nadere bibliografie

Hoofdstuk VIII Warmte

 • 1 Inleiding
 • 2 Overzicht van de belangrijkste regelgeving
 • 3 Warmtebronnen
 • 4 Warmte- en koudenetten
 • 5 Levering van warmte
 • 6 Toezicht
 • 7 Nadere bibliografie

Hoofdstuk IX Hernieuwbare energiebronnen

 • 1 Wat zijn “hernieuwbare energiebronnen” ?
 • 2 Wat zijn de 20-20-20 doelstellingen ?
 • 3 Wat is de kaderregeling 2030 (40% - 27% - 27%) ?
 • 4 Hoe werkt het regime van de groene stroomcertificaten ?
 • 5 Nadere Bibliografie

Hoofdstuk X Energie-efficiëntie of Rationeel Energieverbruik (REG)

 • 1 Inleiding
 • 2 Energieprestaties van gebouwen
 • 3 De energie-efficientie-richtlijn (EE-Richtlijn)
 • 4 Beknopte bibliografie

Trefwoordenregister

Mnemo

INENRE

Taal

NL

ISBN

9782804487195

Verschijningsdatum

february 2017

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Frederik Vandendriessche : Advocaat bij de balie te Brussel, Professor aan UGent

Auteurs

 • Cedric Degreef
 • Thomas Deruytter : Legal Counsel Benelux, Veolia
 • Wouter Geldhof : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Tinne Van der Straeten
 • Frederik Vandendriessche : Advocaat bij de balie te Brussel, Professor aan UGent