De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Basiseditie 2016 en cumulatieve Aanvulling bijgewerkt tot 1 september 2017

38ste editie 2017
Bart De Smet, Jeroen De Herdt, Sanne Raats
In voorraad
€ 269,00
€ 269,00

Beschrijving

De nieuwe basiseditie 2016 van De Larcier Wetboeken: dat zijn meer dan 5.000 wetgevende akten geselecteerd door het redactiecomité die verschenen tot 1 september 2016 in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze editie 2016 herneemt in het bijzonder:

– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de wetten « Pot Pourri I » en « Pot Pourri II »;
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de Programmawetten I en II van 26 december 2015;
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht van 26 december 2015

Dit Deel II: STRAFRECHT omvat al hetgeen behoort tot het strafrecht in enge zin (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, de politie van het vervoer en het militair recht.

De selectie is niet alleen voor de klassieke rechtspracticus nuttig. Ook ambtenaren, gerechtsdeskundigen, studenten, griffiers, politiemensen, enz. vinden in dit deel nuttige teksten. Voor de politieman is extra aandacht besteed aan het (tucht)statuut.

Bijzonder aan deze uitgave is dat de selectie heel wat teksten bevat die minder gemakkelijk terug te vinden zijn. Zo o.m. over dieren, jacht en visserij.

De Larcier Wetboeken zijn bijgewerkt tot en met 1 september 2017 door middel van de Aanvullingen 2017/II.

Wie intekent op een abonnement, geniet een blijvende abonnementskorting van 15%, zowel op de tweejaarlijkse basisedities als op zesmaandelijkse Aanvullingen.

Voor meer informatie en intekening op een abonnement op de Larcier Wetboeken, kunt u contact opnemen met onze klantendienst op het nummer 0800/39 067.

Bijzondere prijzen voor studenten, pas afgestudeerden en advocaten-stagiairs kunt u bekomen bij onze klantendienst op het nummer 0800/39 067.

De Larcier Wetboeken zijn eveneens online beschikbaar op Strada lex. Dankzij een uiterst performant en gebruiksvriendelijke zoeksysteem vindt u u in enkele seconden de gewenste zoekresultaten.
Meer informatie op http://www.stradalex.com/

Mnemo

WL-T2.INI

Taal

NL

ISBN

9782807900790

Aantal pagina's

1296

Verschijningsdatum

november 2017

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

  • Jeroen De Herdt : Referendaris bij het Hof van Cassatie, postdoctoraal navorser Universiteit Antwerpen
  • Bart De Smet : Substituut-procureur generaal te Antwerpen, doctor in de rechten
  • Sanne Raats : Gerechtelijk stagiair parket eerste aanleg Antwerpen
  • Guy Stessens : Afdelingshoofd Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Onder de hoofdredactie van

  • Edward Forrier : Emeritus Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie
  • Ivan Verougstraete : Erevoorzitter van het Hof van Cassatie