Colloquium: De uitholling van het beroepsgeheim?

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Donderdag 22 november 2018 – Gent
€ 245,00

Beschrijving

VOORSTELLING

Blockchain is een revolutionaire technologie die de rol van vertrouwde tussenpartijen zal doen verdwijnen of op zijn minst tot een herdefiniëring van hun werking zal leiden. Ongetwijfeld zal deze technologie een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen die hierover expertise opbouwen. 
Er zijn echter nog heel wat fundamentele, juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.
Dit seminarie zal u een degelijke basis geven om inzicht te verwerven in hoe de technologie werkt, wat de belangrijkste juridische implicaties zijn en hoe groot de te verwachten impact op de juridische sector zal zijn.

De Potpourri V–wet en de Wet van 17 mei 2017 'om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen’ hebben een aantal belangrijke uitzonderingen toegevoegd aan het beroepsgeheim. De figuur van het ‘casusoverleg’ wordt in het leven geroepen, en sommige personen en instanties krijgen een meldingsplicht. Bovendien is de evolutie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de toelaatbaarheid van onrechtmatig of onregelmatig verkregen bewijsmiddelen in volle evolutie. Tijd dus voor een stand van zaken.

Tijdens dit colloquium wordt bekeken hoe de figuur ‘beroepsgeheim’ er vandaag uitziet, en hoe de practicus ermee moet omgaan. De sprekers focussen elk vanuit hun specialiteit op de actuele vraagstukken en komen tot een slotsom tijdens een panelgesprek.

  SPREKERS

  Frederic Blockx, Rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen / Navorser Universiteit Antwerpen

  Benoit Dejemeppe, Sectievoorzitter Hof van Cassatie / Voorzitter Orde der Artsen.

  Ludo Deklerck, Directeur-Generaal van het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)

  Vincent Dooms, Eerste Voorzitter Arbeidshof Gent

  Tom Goffin, Jurist Nationale raad Orde der artsen / Gastprofessor VUB & KU Leuven / Projectmanager “Hervorming KB 78” 

  Peter Hoet, Raadsheer bij het Hof van Cassatie

  Jacques Van Malleghem, Advocaat (balie Gent)

  PROGRAMMA

  15u30 Ontvangst

  16u00 Theoretische uiteenzettingen (1,5u):
  1) Het beroepsgeheim vandaag: wie kan er nog aan uit? (Frederic Blockx)
  • Herhaling van de algemene principes
  • Art. 458bis en de noodtoestand
  • De art. 458ter en quater
  • Wet van 17 mei 2017 'tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen’
  2) Raakvlakken tussen privacy en beroepsgeheim (Vincent Dooms)
  • Begripsbepaling 
  • Verhouding tussen privacy en beroepsgeheim
  • Domeinen in het maatschappelijk leven waar privacy inherent aanwezig is
  • Externe belanghebbenden
  • Het doorbreken van privacy in administratieve procedures
  • Zwijgrecht en Privacy
  • Besluit
  3) Het medisch beroepsgeheim - balanceren op een slappe koord (Tom Goffin)
  Bespreking van een aantal grijze zones in het medisch beroepsgeheim aan de hand van enkele casussen

  17u30 Koffiepauze

  17u45 Panelgesprek (1,5u) met Mr. Jacques Van Malleghem als moderator
  Panelleden: Frederic Blockx, Benoit Dejemeppe, Ludo Deklerck, Vincent Dooms, Tom Goffin en Peter Hoet


  19u15 Cocktail
  20u00 Einde

  DOELGROEP

  Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, (bedrijfs)juristen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, medische beroepen,…

  PRAKTISCHE INFORMATIE

  Datum en plaats
  22 november 2018, 15u30 tot 20u00 
  Communicatieloft Gent
  zaal Cour&Jardin 
  Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

  Deelnameprijs
  € 202,48 excl. btw
   (€ 245 incl. btw) Documentatie, koffiepauze, cocktail en gelijknamig cahier inbegrepen.
  Bijzondere voorwaarden voor abonnees op het Tijdschrift Deontologie en Tuchtrecht (D&T): 15% korting op de deelnameprijs, € 172,11 (excl. btw). 
  Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen € 161,98 (excl. btw).
  Leden Instituut van de Bedrijfsjuristen genieten 30% korting: € 141,74 excl. btw (€ 171,50 incl. btw), zie online inschrijfformulier

  (Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00)

  Documentatie
  De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op het colloquium

  Permanente vorming
  OVB (3 punten), cnknot (3u), SAM-TES (3 punten), IAB (3u), BIBF (3u) en IBJ (in aanvraag)

  Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  KMO-Portefeuille:
  Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
  Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
  Voor meer informatie, klik hier.

  Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00

  Inlichtingen
  Larcier Opleiding
  opleiding@larciergroup.com
  Gratis nummer: 0800 39 067

  Mnemo

  COLLUITBEGEHSEM

  Taal

  NL

  ISBN

  9781101006061

  Verschijningsdatum

  Donderdag 22 november 2018 – Gent