Blockchain en smart contracts

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-clock
-30% op de boeken tot en met 23/12/2018*

Impact op de notaris als vertrouwde tussenpersoon ?

1ste editie 2019
Benjamin Verheye, Kristof Verslype
Te verschijnen
€ 55,00
Toegang aangeboden voor abonnees
  • Strada access Belgique

Beschrijving

Blockchain: (r)evolutie?

Zal deze revolutionaire technologie de gevestigde juridische orde  en in het bijzonder het notariaat op haar grondvesten doen daveren of is het huidige rechtssysteem voldoende robuust om met deze evolutie om te gaan?

Blockchain is een revolutionaire technologie die de rol van vertrouwde tussenpartijen zal doen verdwijnen of op zijn minst tot een herdefiniëring van hun werking zal leiden. Ongetwijfeld zal deze technologie een grote impact hebben op de juridische sector. Er is dan ook dringend nood aan advocaten, bedrijfsjuristen en rechters die hierover expertise opbouwen. Daarnaast kan de taak van tussenpersonen zoals notarissen of stadsdiensten zoals de burgerlijke stand in de toekomst in sterke mate wijzigen.

Er zijn echter nog heel wat fundamentele, juridische vragen die vooralsnog onduidelijk of onbeantwoord zijn. Denk bijvoorbeeld aan de impact van de algemene verordening gegevensbescherming, de rechtsgevolgen van een smart contract of het toepasselijke rechtssysteem bij internationale transacties. Het is daarnaast ook cruciaal om voor ogen te houden dat interactie tussen de technologie en juridische vraagstukken cruciaal is. Blockchaintechnologie komt niet in een juridisch vacuüm terecht. Het functioneert binnen het bestaande wetgevende kader, waarbij de huidige stand van wetgeving en rechtspraak evenwel moeite heeft om de snelle technologische evoluties bij te benen.

Dit Cahier geeft u alvast een degelijke basis om inzicht te verwerven in hoe de technologie werkt, wat de belangrijkste juridische implicaties zijn en hoe groot de te verwachten impact op de juridisce sector zal zijn.

Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar het notariaat.

+++

Deze boeiende specifieke materie wordt verder uitgediept in een gelijknamige Studienamiddag: Blockchain en smart contracts: impact op de notaris als vertrouwde tussenpersoon?
11 december 2018 - Brussel OF 18 december 2018 - Antwerpen

Cahier inbegrepen!

+++
Deze boeiende materie wordt verder uitgediept in een gelijknamige Studienamiddag CABG: BLOCKCHAIN EN SMART CONTRACTS: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
6 december 2018 - Gent

Cahier inbegrepen!

Mnemo

BLOCK

Taal

NL

ISBN

9782807910430

Aantal pagina's

113

Verschijningsdatum

december 2018

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Benjamin Verheye : Doctoraatsstudent Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
  • Kristof Verslype : Doctor in de ingenieurswetenschappen, onderzoeker, adviseur en spreker bij Smals, ICT-dienstverlener voor overheidsinstellingen