Alternatieve geschillenbeslechting

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-clock
-30% op de boeken tot en met 23/12/2018*

1ste editie 2015
Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
In voorraad
€ 72,00
Toegang aangeboden voor abonnees
 • Strada access Belgique
€ 72,00

Beschrijving

De Kortrijkse Balie organiseert jaarlijks in het kader van de permanente vorming een hoogstaand en praktijkgericht vormingsprogramma rond een centraal thema dat in de diverse rechtstakken belicht wordt door gereputeerde sprekers en specialisten uit die rechtsdomeinen.

De hoge kwaliteit van de bijdragen jaar na jaar vormt de aanleiding om de neerslag van deze opleidingssessies ook in boekvorm uit te geven. Op deze manier kan een ruimer publiek kennis nemen van deze praktijkgerichte en multidisciplinaire bundels.

Voor de Permanente Vorming in het gerechtelijk jaar 2014-2015 koos de Kortrijkse Balie als centraal thema de alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Dit boek bundelt de diverse bijdragen, die telkens vanuit een bepaalde invalshoek het thema ontleden en zal dus een bijzonder nuttig werkinstrument vormen in de dagelijkse rechtspraktijk.

Korte inhoud

Inhoud:
Langs nieuwe wegen, van familierechtbank naar bemiddeling
Steven BROUWERS, Advocaat-bemiddelaar, Docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

Meerwaarde creëren in onderhandelingen en bemiddelingen, door en voor advocaten. Wanneer, hoe, met wie en waarom?
Theo DE BEIR, Advocaat-bemiddelaar, Docent bMediation en Voba, Docent Solvay Business School, IGO en praktijkassistent UAntwerpen

De rol van de advocaat die zijn cliënt bijstaat in het raam van een bemiddeling met openbare besturen
Eric LANCKSWEERDT, Hoofddocent Hasselt en Gastprofessor en Praktijkassistent UAntwerpen

Bemiddeling ombudsman kan leiden tot definitieve geschillenbeslechting
Bart WEEKERS, Vlaamse Ombudsman

De nieuwe Belgische Arbitragewet
Dirk DE MEULEMEESTER, Advocaat balie Gent en Parijs, Voorzitter CEPANI  &  Maud PIERS, Professor UGent

Capita selecta van enkele (meer) ‘exotische’ vormen van alternatieve geschillenbeslechting
Bart VOLDERS, Advocaat

Goede afspraken maken goede vrienden?
Over fiscale conflictbemiddeling, akkoorden en rulings
Elly VAN DE VELDE, Docent UHasselt, Gastprofessor UAntwerpen en KULeuven, Advocaat

De probatie: vanaf 1 december 2015 ook stand-alone
Michel ROZIE, gewezen Eerste Voorzitter en huidig Kamervoorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen, Docent VUB

Dading
Bernard TILLEMAN, Decaan en Gewoon Hoogleraar KULeuven Rechtsfaculteit

Mnemo

ALTGES

Taal

NL

ISBN

9782804482275

Aantal pagina's

198

Verschijningsdatum

mei 2015

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding

Het werk bevat bijdragen van

 • Steven Brouwers : Advocaat bij de balie te Antwerpen, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling
 • Theo De Beir : Advocaat, Docent
 • Dirk De Meulemeester : Advocaat aan de balie te Gent en te Parijs
 • Eric Lancksweerdt : Hoofddocent Hasselt en Gastprofessor UA
 • Maud Piers : Professor UGent
 • Michel Rozie : Docent en praktijklector VUB, Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen
 • Bernard Tilleman : Decaan en Gewoon hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven en aan de KULAK
 • Elly Van de Velde
 • Bart Volders : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Bart Weekers : Vlaamse Ombudsman