Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving / Travaux du Comité d'Etudes et de Législation

Modes de paiement
Livraison gratuite dans le Benelux

Travaux du Comité d'Études & de Législation 2010-2011

1re édition 2017
En stock
70,00 €
Accès offert pour les abonnés
  • Strada access Belgique
70,00 €

Description

Het Comité voor de Studie en Wetgeving van de Koninklijke Ferderatie van het Belgisch Notariaat bestaat uit juriste nuit het notariaat en uit andere juridische milieus (hoogleraren, topambtenaren, advocaten, magistraten,…) die zich van nabij interesseren voor de notariële praktijk. Het Comité heeft een dubbele rol. Enerzijds zorgt het voor de uitwerking van rechtsleer op basis van bijzondere problemen uit de notariële praktijk en anderzijds buigt het Comité zich over wetsvoorstellen met betrekking tot onderwerpen waarbij het notariaat betrokken is.

*******

Le Comité d’Études et de Législation de la Fédération Royale du Notariat Belge se compose d’éminents juristes issus du notariat et d’autres milieux juridiques (professeurs, hauts fonctionnaires, avocats, magistrats,…) qui s’intéressent de près à la pratique notariale. Ce Comité d’une part, alimente la doctrine en fonction des problèmes particuliers de la pratique notariale et, d’autre part, étudie des propositions de loi concernant des sujets où le notariat est actif.

Sommaire

Belangrijke opmerkingen
Samenstelling
Dringende mededelingen of van algemeen belang
Dossiers
Alfabetische inhoudstafel
Lijst van de dossiers per nummer
Alfabetische lijst van de auteurs van nota’s en verslagen

Observations importantes
Composition
Communications urgentes ou de l’intérêt général
Dossiers
Table alphabétique
Liste des dossiers par numéro
Liste alphabétique des auteurs de notes et de rapports

Mnemo

TRAVCEL1011

Langue

FR, NL

ISBN

9782804496883

Date de parution

Avril 2017