Internationalisatie van KMO's

Modes de paiement
Livraison gratuite dans le Benelux

Hoe slagen in het buitenland

1re édition 2013
Frédéric Lernoux, Kris Boschmans, Sylvain Bouyon
En stock
40,00 €
Accès offert pour les abonnés
  • Strada access Belgique
40,00 €

Description

               Doorblader online een uittreksel uit het boek door hier te klikken              

De internationalisering van KMO’s vormt een belangrijke groeimotor voor de Belgische en Europese economie. Nochtans durft verre van elke KMO de stap naar het buitenland aan. Een en ander valt te verklaren door de zware impact die een internationaliserings-proces heeft op de organisatie en het management van de KMO.
Daarnaast blijken de financiering van internationale activiteiten, en het beheersen van de risico’s, niet te onderschatten uitdagingen. Hoewel de overheid heel wat ondersteuning terzake biedt, zijn deze maatregelen niet altijd heel bekend en benut.

Internationalisering van KMO’s heeft als doelstelling om bedrijfsleiders te informeren omtrent de diverse facetten van internationaal ondernemerschap. Op een praktische manier worden de financieringsmogelijkheden en de technieken om zich in te dekken tegen risico’s, uiteengezet. Daarnaast worden de publieke ondersteuningsmaatregelen op een bevattelijke manier opgelijst.

Sommaire

Voorworden
Introductie

Deel 1 – De kmo in een geinternationaliseerde wereld

1. Verschillende vormen van internationalisatie
2. De internationalisatie van KMO’s: Een SWOT‑analyse
3. De gevolgen van de internationalisering op de beheersprocessen van de KMO

Deel 2 – Financiële aspecten van de internationalisatie van KMO’s

4. Financiering van KMO’s in de context van de internationalisering
5. Betalingsinstrumenten van internationale transacties
6. De internationale betalingstechnieken
7. Indekking van risico’s

Deel 3 – Publieke ondersteuningsmaatregelen voor de internationalisering van KMO’s

8.Steunmaatregelen van het Brussels hoofdstedelijk gewest
9.Steunmaatregelen van het Vlaamse gewest
10.Steunmaatregelen van het Waals gewest
11.Steunmaatregelen op het federale niveau
12.Steunmaatregelen van de Europese instellingen

Conclusie
Index
Bronnenlijst
Inhoudsopgave
Figurenlijst
Tabellenlijst
Kaderstukken

Mnemo

INTKMOEPUB

Langue

NL

ISBN

9782804456795

Date de parution

Janvier 2013

Liste des contributeurs

Auteurs

  • Kris Boschmans : Economist at the Belgian Knowledge Center for SME Financing
  • Sylvain Bouyon : PhD in Economics
  • Frédéric Lernoux : Managing director of the Belgian Knowledge Center for SME Financing
  • Isabelle Martin : Economist at the Belgian Knowledge Center for SME Financing
  • Didier Van Caillie : Professor, Director of the Center for Research on Corporate Performance

Préface de

  • Antonio Tajani : Vice-président de la Commission européenne, chargé de l’industrie et de l’entreprenariat
  • Rudi Thomaes : Président de la FEB/Voorzitter van VBO